organizuje
Spišská N.Ves 27. - 29. 9. 2015
Bratislava 5. - 13. 10. 2015
Piešťany 5. - 8. 11. 2015
Košice 19. - 21. 11. 2015

Konzultant festivalu:
Alex Levy Heller

Riaditeľ, televízny a filmový producent. V roku 2002 ukončil štúdium na University of Nebraska v USA so špecializáciou na dramatické umenie a broadcasting. Pracoval v USA ako producent a riaditeľ TV: KYNE-TV, UPN, ESPN, CNN. V súčasnosti je výkonným riaditeľom a zakladateľom siete filmových festivalov: Circuito Brazil Visual.

 
 

Festival BRAZIL VISUAL vznikol s cieľom priblížiť Slovensku súčasnú brazílsku kinematografiu, kultúru, reálie, spoločensko-politickú situáciu a každodenný život Brazílčanov. Zároveň prináša nový pohľad na túto krajinu s cieľom búrať zaužívané klišé, spájať Brazíliu a Slovensko - komunity, mestá, umelcov a kultúrou sa snažiť napomôcť i rozvoju obchodnej spolupráce.

Všetky snímky sú uvádzané v pôvodnej verzii so slovenskými titulkami (s výnimkou detského filmu, ktorý je dabovaný). Oslovuje nás jedinečnosť a krása každého jazyka, zároveň sa snažíme prepojiť tieto dva jazyky a sprístupniť tak filmy širokému publiku, lusofónnej komunite, študentom portugalského jazyka či zamestnancom brazílskych firiem na Slovensku.

Alex Levy Heller