organizuje
Trenčianske Teplice 23. - 26. 6. 2017
Bratislava 14. 9. - 5. 10. 2017
Banská Bystrica TBA
Košice TBA

Organizátorom festivalu je

Brazílske centrum Portugalského inštitútu (CBIP), ktoré bolo otvorené v júli 2011 s cieľom zdôrazniť neustálu snahu a aktivity inštitútu týkajúce sa Brazílie a brazílskej portugalčiny.

Zaoberá sa propagáciou Brazílie a brazílskej kultúry a snaží sa zbližovať inštitúcie oboch krajín v kultúrnej i obchodnej oblasti a prehĺbiť spoluprácu s Brazíliou vo vede a výskume.

Špeciálny 4. ročník Brazil Visual v Trenčianskych Tepliciach spoluorganizuje Park Film Fest a Veľvyslanectvo Brazílie na Slovensku.

Špeciálny 4. ročník Brazil Visual v Bratislave spoluorganizuje Veľvyslanectvo Brazílie na Slovensku v rámci 1. brazílskeho kultúrneho festivalu BRAZILSLAVA.

Zostavovateľka sekcie:

Eva Križková

zostavovateľka sekcie Brazil Visual na Park Film Fest

Prípravný tím:

Zuzana Chudíková

Zuzana Greksáková