O SEU MUNDO LUSÓFONO

Sídlo/Sede:

Katedra romanistiky
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
Bratislava 818 01

 
Mobil: 0907 839 268
Výučba portugalčiny a kurzy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Preklady a tlmočenie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka a iné informácie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Kurzy portugalčiny prebiehajú v Spoločenskom dome Nivy na Súťažnej 18
 

 
korešpondenčná a fakturačná adresa:
Portugalský inštitút
Skuteckého 24
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30788684

IČ DPH: SK2021616663   

DIČ: 2021616663