O SEU MUNDO LUSÓFONO

Koncert tvorby Joãa Gilberta & Miltona Nascimenta 

Bystričan Juraj Havlík spolu s gypsy jazzovou kapelou MARINGOTKA v roku 2014 otváral 40. Bratislavské jazzové dni na hlavnom pódiu. Od roku 2015 sa však po pobyte v Portugalsku začal výraznejšie venovať brazílskej hudbe 60. a 70. rokov, ktorú popri hre na gitare dopĺňa spevom v brazílskej portugalčine. Minulý rok absolvoval mnoho koncertov bossa novy podľa vzoru Joãa Gilberta. V súčasnosti koncertuje taktiež s poctou Miltona Nascimenta, ktorý od 60. rokov prinášal do hudby absolútnu inovatívnosť, často aj cenzurovanú brazílskou diktatúrou - aj preto s ním neváhali spolupracovať hudbníci ako Wayne Shorter, Herbie Hancock či Pat Metheny. Juraj obdivuje Gilbertovu optimisticko-melancholickú meditatívnu polohu, ale aj Nascimentove nekončiace falzety a zúfalé výkriky, s pozadím absolútnej akordovej rôznorodosti. Prídite si vypočuť ojedinelú interpretáciu dvoch z najvplyvnejších brazílskych hudobných géniov.

https://www.facebook.com/events/1455196774566803/

[EN] MÚSICA BRASILEIRA! Tribute to João Gilberto & Milton Nascimento 

Juraj Havlík from Banská Bystrica was opening the 40. anniversary of the Bratislava Jazz Days on the main stage with his gypsy jazz band Maringotka (Caravan) in 2014. However, since his stay in Portugal in 2015, he started to focus on brazilian music from the 60s and 70s. Apart from playing the guitar he started to sing in brazilian portuguese. He played many concerts last year, as a tribute to João Gilberto. Recently he also started to play a tribute to Milton Nascimento, who brought totally new and authentic ideas into music since the 60s, many times even censored by the brazilian dictatorship – that's also the reason why great musicians such as Wayne Shorter, Herbie Hancock or Pat Metheny participated in many projects with him. Juraj admires Gilberto's optimistically-melancholic and meditative atmosphere, but also Nascimento's never-ending falsettos and desperate screaming, with the background of an absolute variety of chords. Come and listen to a unique interpretation of the two of the most influential brazilian geniuses.

________________________________________________________

http://jurajhavlik.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PWdYN_-3DXU
https://www.youtube.com/watch?v=7TkAK-u_AKI

 

Cintorín klavírov

[SK] Literárny klub v spolupráci s Portugalským inštitútom a Camões, Instituto de Cooperação e da Língua pri príležitosti Dňa portugalského jazyka uvedie slovenský preklad románu Cintorín klavírov, príbeh viacerých generácií rodiny Lázarovcov odohrávajúci sa v snovej atmosfére starého Lisabonu.

Knihu predstaví jej autor, portugalský spisovateľ José Luís Peixoto.

Podujatie sa uskutoční v angličtine.
Vstup voľný.

[PT] Por ocasião do Dia da Língua Portuguesa e Cultura na CPLP, O Clube Literário em cooperação com o Instituto Português e Camões, Instituto de Cooperação e da Língua convida para o lançamento da tradução eslovaca do livro Cemitério de Pianos, na presença do seu autor, José Luís Peixoto.

Cemitério de Pianos é uma história de várias gerações da família Lázaro que se desenrola em Lisboa, numa atmosfera cheia de sonhos, juntando o real e o irreal, a verdade e a fantasia.

O evento será em inglês e terá entrada livre.

[EN] In celebration of the CPLP International Portuguese Language and Culture Day, Literary Club, in cooperation with Portuguese Institute, Camões Instituto de Cooperação e da Língua, are pleased to invite you to the Slovak translation launch of the novel Cemetery of Pianos with guest appearance from the author José Luís Peixoto.

Cemetery of Pianos is a story about the lives of Lázaro family through the generations set in a dreamy Lisbon atmosphere. A story full of ordinary and extraordinary events, between fantasy and reality.

The event will be hosted in English.
Free entry.

 

  

1. Deň portugalského jazyka na Slovensku

5. máj - Deň portugalského jazyka a kultúry CPLP

Krajiny Spoločenstva po portugalsky hovoriacich krajín (CPLP) každoročne 5. mája oslavujú Deň portugalského jazyka a kultúry. Oslavy sa konajú po celom svete a my nie sme výnimkou. Prinášame vám 1. Deň portugalského jazyka na Slovensku a spolu s ním aj zaujímavé podujatia.

9.5. Vyhlásenie víťazov 7. ročníka súťaže Umelecký preklad lusofónnej literatúry - Mia Couto (Mozambik)

Tento ročník prekladateľskej súťaže sa koná v rámci programu RELUCE (Rede de Lusitanistas Centro-europeus). Tentoraz sme si uctili slávneho mozambického spisovateľa Mia Couto (na fotke) a jeho poviedku A fogueira. Originál spolu s prekladmi do slovenčiny, češtiny, poľštiny a maďarčiny bude uverejenený v päťjazyčnej edícii pri príležitosti Dňa portugalského jazyka.

18.5. o 18:00 v KC Dunaj: Krst prekladu knihy Cintorín klavírov za účasti autora Josého Luísa Peixota (Portugalsko)

Literárny klub v spolupráci s Portugalským inštitútom pri príležitosti Dňa portugalského jazyka uvedie slovenský preklad knihy Cintorín klavírov, príbehu viacerých generácií rodiny Lázarovcov odohrávajúci sa v snovej atmosfére starého Lisabonu, v ktorom sa prelína obyčajné s neobyčajným a predstavy so skutočnosťou.